הור-טל פיתחה מערך שנוע לקו אריזה אוטומטי, הכולל זוג עגלות בעלות כשר נשיאה של 3 טון הנעות על פסיםובעלת יכולת  דיוק עצירה של 2 ± מ"מ. העגלה המשנעת חבילת זכוכית המיועדת לקשירה נעמדת בדיוק הנדרש בתוך המכונה בעמדת קשירה. העגלות משנעות את חבילות הזכוכית, תוך כדי מעבר בצמתים ניצבים, המאפשרים פתרונות לאילוצים לוגיסטיים וחסכון בשטח.