עגורן גשר עילי הכולל תורן לשנוע משטחי פלטות במימדים 3 מ' X 2 מ' בתוך מחסן.
העגורן מפוקד ע"י מפעיל בתא הצמוד למרכבה הנעה לאורכו של תורן אנכי ובאמצעות שיניים הנפתחות לרוחב מתאים משנע את הפלטות בין מדפי המחסן ומחוצה לו.

 

נתונים:
 מפתח עגורן – 23 מ'
 גובה הרמה – 10 מ'
 עומס עבודה בטוח – 2.5 טון.