תכנון, אספקה והרכבה של 8 עגורני גשר דו קורתיים עם זוג כננות ומשטחי שירות, לכושר הרמה של 10/6.4 טון, עם כננת מדגם DH למפעל הברזל החדש בא.ת. אריאל.

 עגורן נוימן עגורן בנוימן עגורנים בנוימן
     עגורנים בנוימן
 עגורנים בנוימן  עגורנים בנוימן  עגורנים בנוימן
 עגורנים בנוימן  עגורנים בנוימן בפעולה  עגורנים בנוימן