תכנון, ייצור והתקנה של 4 עגורנים לפרוייקט של ייצור אלמנטים טרומיים למנהרה שנחפרת עבור הרכבת לירושלים בלטרון. הפרוייקט כולל:

  עגורן שער 42 טון במפתח 40 מ' (7.5+25+7.5 מ')
  עגורן שער 16 טון במפתח 6 מ'
  עגורן דו קורתי 20 טון במפתח 21 מ'
  עגורן חד קורתי 5 טון במפתח 17 מ'
  העגלות כוללות כננות מדגם DH/DR

עגורן מנרב עגורן מנרב עגורן מנרב
 עגורן מנרב  עגורן מנרב  עגורן מנרב
 עגורן מנרב  עגורן מנרב