מערך אוטומטי של עגלות לשינוע סירי מגנזיה
הור-טל סיפקה 6 עגלות ענק לשינוע באופן אוטומטי של סירי פלדה המכילים מגנזיה מותכת

במידות של:

קוטר – 3 מ', גובה – 6 מ', במשקל מקסימאלי של 70 טון.
העגלות נעות עג"ב מסילות ברזל מפולסות בכיוונים ניצבים ומעבירות את הסירים

מעגלה אחת לשניה בדיוק של 2 ± מ"מ.
שליטה על המערך כולו מחדר בקרה חיצוני.