עגורן אוטומטי לשינוע מנשאים המכילים פרופילי אלומיניום במערך צבע.

המספרת המכאנית מקנה יציבות ומאפשרת תנועה מהירה ומס' מחזורים גבוה.
 
 

קליל קליל